Tämä tietosuojaseloste perustuu tietosuoja-asetukseen (2016/679) Artikla 13, 14 & 30(1). Tietosuojaseloste kertoo miten keräämme, käsittelemme ja luovutamme henkilötietoja. Lue tämä Tietosuojaseloste ennen palvelumme käyttämistä tai verkkosivuston selaamista.

1. Rekisterinpitäjä

Turun Oopperaravintolat Oy / Juhla-ansa Oy / Oldfellows Oy
Aurakatu 14 C 33
20100 TURKU

Tietosuojasta vastaava henkilö: Olli Pettersson
Sähköposti: olli.pettersson (at) nightclub.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle palveluja.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietosisältöjä: nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero), suhteesi edustamaasi yritykseen, palvelua ja tilausta koskevat tiedot, asiakasyhteydenotot ja kirjeenvaihto, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat/kiellot ja muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Verkkosivustomme käytön yhteydessä kerätyt analytiikka- ja lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivustoltamme kerätyt tiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Voidaksemme tarjota palveluamme ja hoitaaksemme asiakassuhdetta meidän ja sinun tai edustamasi yrityksen välillä käsittelemme henkilötietoja perustuen väliseemme sopimukseen.

Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme, tehdäksemme markkinointitutkimuksia tai asiakaskyselyitä. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Käsittelemme rekisterin tietosisältöjä myös huolehtiaksemme verkkosivuston tietoturvasta ja verkkosivuston laadun parantamiseksi. Tällöin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa verkkosivustomme asianmukainen tietoturva ja saada riittävät sekä asianmukaiset tiedot verkkosivustomme kehittämiseen.

Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

6. Tietolähteet

Henkilötietojasi kerätään vain kun olet antanut tietojasi meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, kun tilaat palvelujamme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja. Evästetietoja kerätään verkkosivustovierailun yhteydessä.

7. Henkilötietojen mahdolliset vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi tai kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä. Voimme luovuttaa henkilötietoja sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Voimme luovuttaa rekisterin tietoja muille konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Tietoja voidaan siirtää konsernin yhtiöiden välillä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti esimerkiksi käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen konsernin sisällä perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaille muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluista.

8. Tietojen siirrot EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan, mutta henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuihin yhteystietoihin. Pyynnössä on myös mainittava se ajanjakso, miltä ajalta tallennettuja tietoja halutaan.

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä 1. kohdassa mainittuihin yhteystietoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

13. Suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta ja/tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai väärinkäytöksiltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Meillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivustollamme, josta löydät myös viimeisimmän version tästä tietosuojaselosteesta.

TIETOJA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Tämä evästeilmoitus kuvaa, kuinka käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Lue tämä Ilmoitus huolellisesti ymmärtääksesi, miten evästeet voivat parantaa verkkosivustomme käyttökokemusta ja miten voit hallita evästeitä laitteellasi.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen verkkosivustolla vierailun yhteydessä. Evästeet tunnistavat laitteesi verkkosivustolla ja muistavat aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi. Useimmat verkkosivustot, mukaan lukien meidän, käyttävät evästeitä.

Sinua ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta yhdessä muiden tietojen kanssa ne saattaa pystyä yhdistämään sinuun. Tämän vuoksi evästeitä voidaan pitää henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla.

Evästeiden käytön periaate

Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen, henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen, olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen esimerkiksi kohdennetut mainokset, verkkosivustomme turvallisuuden varmistamiseen ja tilastotietojen keräämiseen verkkosivustomme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Käyttämämme evästeiden tyypit

Toiminnalliset evästeet: ovat välttämättömiä verkkosivuston ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi.

Käyttäytymistä mittaavat evästeet: nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä kuinka kävijät käyttävät verkkosivustoamme. Ne voivat auttaa meitä ymmärtämään, miten kävijät vierailevat verkkosivustollamme ja mitkä ovat sen suosituimmat osat.

Kohdennetut mainosevästeet: Nämä evästeet keräävät tietoja selaustoiminnastasi. Niitä käytetään, jotta mainonta olisi mielenkiintoisempaa ja vastaisi paremmin tarpeitasi. Voimme myös käyttää näitä evästeitä rajoittaaksemme sinulle näkyvien mainosten määrää ja arvioidaksemme mainonnan tehokkuutta eri verkkosivuilla. Evästeet ovat yleensä kolmannen osapuolen hallinnoiman mainosverkoston asettamia, jotta sinulle voidaan tarjota verkkokäyttäytymisesi perusteella mielenkiintoista sisältöä.

Muut kolmannen osapuolen evästeet: Voimme käyttää myös ns. sosiaalisen median evästeitä verkkosivustollamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten Facebookissa tai Instagramissa. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten palvelujen tietosuojakäytäntöihin. Niitä hallinnoi kolmannen osapuolen palvelu ja lisätietoja niiden evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivuilta, mikäli käytät näitä palveluita.

Evästeiden säilytys

Istuntokohtaiset evästeet: Yleensä istuntokohtaisia evästeitä käytetään väliaikaisesti selausistunnon kannalta olennaisten asetusten muistamiseksi. Nämä evästeet asetetaan yhdelle istunnolle kerrallaan ja niitä säilytetään siihen saakka, kunnes selain suljetaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kovalevylle.

Pysyvät evästeet: Pysyviä evästeitä käytetään yleensä kohdennettua mainontaa varten ja saadaksemme tietoa verkkosivustomme käytöstä. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevylläsi myös selausistuntojen välillä, kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy.  Säilytämme pysyviä evästetietoja enintään 2 vuotta.

Evästeiden kieltäminen

Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi. Siellä voit myös halutessasi tyhjentää evästehistoriasi. Selaimet yleensä mahdollistavat eri tapoja evästeiden käytön estämiseksi ja evästehistorian hallinnoimiseksi. Löydät evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset käyttämäsi selaimen asetuksista.

Hyväksymällä evästeet saat parhaan käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Mikäli kiellät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi selaimellasi. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden käytön.

 

Voit kysyä lisää evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen kohdassa 1. mainituista yhteystiedoista.